top of page

Waaraan besteed jij jouw tijd en energie?

Stress komt niet alleen door de situaties waarin je belandt, maar ook door de manier waarop je over iets denkt en ermee omgaat. Je kunt je bijvoorbeeld ergens heel druk over maken, maar er geen invloed op hebben. Dat levert veel stress op. Daarover gaat dit artikel: waar je wel en geen invloed op hebt en hoe je ervoor zorgt dat je jouw tijd en aandacht aan de juiste dingen besteedt.

Reactief of proactief reageren op een situatie

Het weer, het gedrag van je collega of de klimaatveranderingen: het zijn allemaal zaken die je bezig kunnen houden, maar waarop je niet of slechts ten dele invloed hebt. Hoe je op een situatie reageert, bepaal je zelf. Je kunt reactief reageren, dan leg je vooral de schuld bij de situatie of de ander neer. Ben je meer proactief, dan richt je je aandacht op jezelf. Je hebt dan veel zelfkennis, weet waar je verantwoordelijkheid ligt en kijkt hoe je situaties kunt veranderen. Je neemt dan het heft in eigen handen.


Cirkel van invloed

In je leven heb je met veel situaties en mensen te maken, maar je hebt lang niet op alles en iedereen invloed. De cirkel van invloed van Covey laat zien wat we daarmee bedoelen. In de cirkel van betrokkenheid zit alles wat jou bezighoudt. Daarbinnen heb je de cirkel van invloed. In die cirkel zit alles waaraan je zelf iets kunt veranderen. De belangrijkste vraag is: waar richt jij je aandacht op?


Een afbeelding van de cirkel van invloed

Zelf aan zet

Het mooie is dat je zelf kunt bepalen hoe je op iets reageert en waaraan je de meeste aandacht besteedt. De cirkel van Covey helpt je om na te gaan of en hoe je reageert op bepaalde situaties. Heb je er direct invloed op, zoek de oplossing dan bij jezelf. Door aan jezelf te werken, groei je als persoon. Heb je geen invloed, steek er dan geen energie in of neem afstand. Het lastigste is als je indirect invloed hebt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je je ergert aan een collega. Je kunt diegene erop aanspreken of helpen om het anders te doen, maar je hebt maar ten dele invloed op wat de ander doet.

Ga slim om met je tijd en energie Naast dat je in meer of mindere mate invloed hebt, is het ook de vraag hoe je je tijd indeelt. Jouw dag is vast goed gevuld met allerlei activiteiten, werkzaamheden en verplichtingen. De kunst is om slim om te gaan met je tijd. Dat noemen we ook wel timemanagement. Wil je daar grip op krijgen, dan is het handig om alles wat je gedurende een dag doet in te delen in één van onderstaande categorieën:

  1. Belangrijk en dringend: alles wat NU direct moet gebeuren. Bijvoorbeeld een patiënt die verschoond moet worden.

  2. Belangrijk en niet dringend: alles wat van belang is en waarop je je kunt voorbereiden. Bijvoorbeeld een werkoverleg.

  3. Onbelangrijk en wel dringend: alles wat aandacht vraagt, maar waar jij niet op hoeft te reageren. Bijvoorbeeld een notificatie op je telefoon.

  4. Onbelangrijk en niet dringend: alles wat niet van belang is. Bijvoorbeeld roddelen bij de koffieautomaat.

Ga bij jezelf na waardoor je je laat afleiden en of dat altijd belangrijk of noodzakelijk is. In de volgende video vertelt coach Polly hoe je om kunt gaan met werkdruk en timemanagement.


FiveSteps helpt je om overzicht te creëren Om je te helpen inzicht te krijgen in jouw cirkel van invloed en hoe je slim je tijd besteedt, kun je gebruikmaken van de app FiveSteps. Vind je het lastig om het bespreekbaar te maken met iemand in je (werk)omgeving of kun je wel wat hulp gebruiken? Via het online platform FiveSteps kun je contact leggen met een professionele coach die je kan helpen en adviseren. Anoniem en zonder taboe. Daarnaast biedt FiveSteps cursussen en workshops en krijg je via de app toegang tot verschillende hulpprogramma's en oefeningen.

Comments


Aan de slag

Maak werk van mentale veerkacht.

FiveSteps zorgt voor mentaal veerkrachtige medewerkers. Download de app en probeer de kracht van FiveSteps.

bottom of page