top of page

Algemene voorwaarden

Disclaimer:

FiveSteps is ontworpen om je te helpen bij het omgaan met een reeks problemen waarmee je in het werkende leven kunt worden geconfronteerd. FiveSteps is geen professionele medische dienst of geestelijke gezondheidszorg. Als je in een crisis verkeert, jezelf of anderen pijn kunt doen of denkt dat dit het geval is dien je professionele hulp te zoeken. Neem contact op met je huisarts.

 

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geef je aan dat je ouder bent dan 18 en dat je je niet in een crisis bevindt of een bedreiging vormt voor jezelf of anderen.

 

1. Definities

 • FiveSteps: FiveSteps BV, dochteronderneming van Modek BV, gevestigd in Groningen, Verzetstrijderslaan 17, 9727 CA Groningen.

 • Klant: de organisatie, vereniging of coöperatie die producten en diensten van FiveSteps afneemt en inzet.

 • Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de door FiveSteps geleverde producten en diensten, aangesloten via een klant.

 • Coach: de persoon die via het FiveSteps-platform klanten coaching geeft.

 • FiveSteps-platform: alle door FiveSteps ontwikkelde applicaties waar via de producten en diensten van FiveSteps aan klanten worden aangeboden, waaronder valt de FiveSteps-app, FiveSteps-webinterface, FiveSteps-coachinterface.

 • FiveSteps-app: de door FiveSteps ontwikkelde smartphone applicatie.

 • FiveSteps-webinterface: de door FiveSteps ontwikkelde website voor klanten en gebruikers www.fivesteps.nl.

 • FiveSteps-coachinterface: de door FiveSteps ontwikkelde website voor coaches.

 • Dienst: de door gebruiker ontvangen coaching, gegeven door coach via het FiveSteps-platform.

 • Product: alle functionaliteiten binnen het FiveSteps-platform.

 

2. Algemene voorwaarden

 • Door gebruik te maken van het FiveSteps-platform geef je aan dat je tenminste 18 jaar bent en ga je ermee akkoord dat je wettelijk in staat bent om een contract aan te gaan.

 • FiveSteps kan deze overeenkomst of enig onderdeel hiervan op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Daarom wordt de gebruiker en klant aangemoedigd om de voorwaarden van deze Overeenkomst regelmatig te controleren. Klant stemt ermee in gebonden te zijn aan een dergelijke gewijzigde overeenkomst.

 • Met het FiveSteps-platform kunnen gebruikers verbinding maken met een coach. De Gebruiker erkent dat het is aangesloten als werknemer of lid van de Klant.

 • Geen van de diensten die worden geleverd door FiveSteps of enig andere entiteit die verband houdt met FiveSteps omvat het verlenen van medische zorg, therapie of professionele geestelijke gezondheidszorg.

 • FiveSteps geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van het FiveSteps-platform, de beschikbaarheid van de coach en of de Gebruiker de diensten van FiveSteps nuttig zal vinden.

 • Coaches zijn niet op aanvraag beschikbaar. De Gebruiker en Coach houden zich bezig met realtime en asynchroon text coaching.

 • De gebruiker is vrij om berichten te sturen naar de Coach via het FiveSteps-plaform. De Coach is in geen geval verplicht te antwoorden.

 • Elk advies of informatie verstrekt door de Coach wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan niet worden beschouwd als vervanging van persoonlijk lichamelijk onderzoek van de Gebruiker door een arts of andere zorgverlener. Coaches zijn geen erkende professionals en nemen geen deel aan medische gezondheidspraktijken. Ze stellen geen diagnose, geven geen behandelplannen of grijpen niet in.

 • De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat op basis van het toetreden tot het FiveSteps-platform er een automatische koppeling met een FiveSteps Coach tot stand komt.

 • FiveSteps kan de behoeften van de Gebruiker niet voorspellen of beoordelen. Het staat de Gebruiker altijd vrij om verbinding te maken met een andere Coach.

 • Het FiveSteps-platform is niet bedoeld voor het stellen van diagnoses of het verstrekken van informatie over behandelingen voor de Gebruiker.

 

FiveSteps BV
 

bottom of page